top of page
1846_0503.jpg

Methodeschool Ondersteboven

Visie op leren

  Ondernemend Ontdekken, Uniek Onderscheiden

Bij Methodeschool Ondersteboven keren we het traditionele onderwijsmodel om, waarbij onze naam staat voor ondernemen en onderscheiden. Wij omarmen een onderwijsbenadering die niet alleen draait om kennisoverdracht, maar om een dynamisch proces van ervaringsgericht leren waarin leerlingen de regie hebben over hun eigen ontdekkingstocht.

 

  1. Zelfstandigheid en Verantwoordelijkheid

Onze visie rust op de pijlers van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Leerlingen zijn geen passieve ontvangers van kennis, maar actieve deelnemers aan hun eigen leerproces. Ze krijgen de ruimte en het vertrouwen om zelf keuzes te maken, hun eigen werk te plannen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun groei en ontwikkeling.

 

  2. Inspraak

Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Inspraak betekent voor ons dat leerlingen niet alleen luisteraars zijn, maar ook beslissingen kunnen nemen over hoe ze leren. We willen dat elke leerling een stem heeft, zich gehoord voelt en actief deelneemt aan de vormgeving van hun schoolervaring. We geloven dat betrokkenheid bij het onderwijsproces leidt tot een verhoogd welbevinden.

 

  3.  Ervaringsgericht leren

Leren gaat verder dan de muren van het klaslokaal. Bij Methodeschool Ondersteboven benaderen we kennis als een levendig, ervaringsgericht geheel. Leerlingen worden aangemoedigd om te leren door te doen, te ontdekken en te experimenteren. De wereld is hun klaslokaal, en elke ervaring biedt waardevolle leermomenten.

  4. Evaluatie en Reflectie

Evaluatie is bij ons niet enkel een afsluitend hoofdstuk, maar een integraal onderdeel van het leerproces. We moedigen zoveel mogelijk reflectie aan. Leerlingen leren niet alleen van successen, maar ook van uitdagingen. Door te reflecteren ontwikkelen ze niet alleen kennis, maar ook metacognitieve vaardigheden die hen voorbereiden op een leven vol leren

  5. Welbevinden en Betrokkenheid

In onze school staat het welbevinden van elke leerling centraal. We begrijpen dat een positieve, stimulerende omgeving essentieel is voor effectief leren. Betrokkenheid is de sleutel en we streven ernaar om een schoolcultuur te creëren waarin leerlingen zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn en gepassioneerd betrokken zijn bij hun eigen educatieve reis.

In Methodeschool Ondersteboven ligt de focus op ondernemend ontdekken en uniek onderscheiden. De kern van ons onderwijsmodel bestaat uit zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, inspraak, welbevinden en betrokkenheid. We nodigen elke leerling uit om zijn eigen weg te vinden, zich te onderscheiden en te groeien in een omgeving waar actieve betrokkenheid en positieve ontwikkeling centraal staan.

Methodeschool Ondersteboven

bottom of page